Święta

Sobota, XXV Tydzień zwykły
Rok A, I
Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dr Kościoła

Dzisiaj jest

sobota,
30 września 2023

(273. dzień roku)

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Licznik

Liczba wyświetleń:
4001738

SondaStatystyki

Brak własnych statystyk

Jak działa ruch "MONDO MIGLIORE" ?

W świecie:

Ruch działa w ponad 40 krajach świata na "wszystkich kontynentach";
Pragnie na serio realizować Ewangelię i wskazówki Soboru;
Na czele Ruchu stoi Dyrekcja Generalna złożona z pięciu osób;
Jego animację stanowi Grupa Promotorów licząca łącznie w całym świecie kilkaset osób;
Główne działanie Ruchu skierowane jest dziś na odnowę parafii;
Sesje Rekolekcyjne prowadzone są metodą dialogu, budzą ducha braterstwa i współodpowiedzialności za Kościół i świat. Dają nową świadomość i ukazują nowe zadania. Jednoczą duchownych i świeckich.

W Polsce:

Ruch działa od 1971 roku - głównie przez Sesje Rekolekcyjne;
W 1978 roku powstała polska Grupa Promotorów;
W 1983 roku parafia Trzebinia Wodna-Krystynów rozpoczęła odnowę;
W 1989 roku powstaje Zespół Animacji Nowego Obrazu Parafii złożony z osób z różnych polskich diecezji;
Nasi przyjaciele z Francji, Hiszpanii, Belgii i Włoch wprowadzają nas w kolejne etapy odnowy parafii i w coraz nowe Sesje.

W ostatnim czasie w naszym kraju - corocznie prowadzi osobiście Sesje formacyjne Ruchu - Dyrektor Generalny - O. Gino Moro z Rzymu.
Ks. Stanisław Zając (jest odpowiedzialnym za Animację Nowego Obrazu Parafii)
21-017 Łęczna, Al. Jana Pawła II 97
tel. 081/462 04 03
e-mail: s.zajac@kuria.lublin.pl
Polska Grupa Promotorów - wydaje biuletyn (kwartalnik) po nazwą: Lepszy Świat.
Redaguje go zespół pod kierunkiem: Jolanty Andrzejuk i Ks. Adama Lewandowskiego;
Adres redakcji: 20-109 Lublin, ul. Królewska 10;
tel.081/532 27 80;
e-mail: a.lewandowski@kuria.lublin.pl

Ponadto, Ruch - prowadzi w ciągu roku liczne Sesje tematyczne i jest otwarty na nowe diecezje, parafie, wspólnoty i nowych zainteresowanych.
Są następujące sesje formacyjne:
Kościół - Świat;
Dialog;
Duchowość Wspólnotowa;
O rozeznaniu;
O modlitwie;
O odnowie życia zakonnego;
O odnowie diecezji;
O odnowie parafii;
O odnowie życia kapłańskiego;
O Radach Ewangelicznych;
O Parafialnym Ruchu Rodzin;
O parafialnym Ruchu Młodych; itp.

Systematyczna praca formacyjna dokonuje się zasadniczo:
dla Polskiej Grupy Promotorów (26),
Kandydatów i Sympatyków (17) - poprzez Konwiwencje (co 2 miesiące ) w różnych stronach Polski w domach rekolekcyjnych.

Głównie jednak pracujemy w Zespołach Lokalnych - w Polsce mamy takich zespołów pięć:
Warszawski,
Północny,
Lubelski,
Małopolski i Przemyski.

W naszej Archidiecezji:

W roku 1987 - pierwsze Sesje Ruchu na temat: "Kościół - Świat" i "O odnowie parafii"; - cieszą się dużym zainteresowaniem;
W roku 1990 rozpoczyna odnowę przemyska parafia na Kazanowie;
A w roku 1991 - parafia Szówsko pw. Najśw. Serca Pana Jezusa;
W roku 1993 - pierwsze kroki - w parafii św. Piotra w Krośnie;
W roku 1995 dołącza do nas parafia w Iwoniczu Zdroju;
W roku . dołącza do nas parafia w Kańczudze;
Ponadto, corocznie w naszej Archidiecezji, Ruch prowadzi Sesje tematyczne otwarte na nowe parafie i nowych zainteresowanych.